SINECELL CRITICAL AREAS REDUCING CREAM 200 ML

SINECELL CRITICAL AREAS REDUCING CREAM 200 ml

Açıklama

Stres nedeniyle genellikle geleneksel
bakımlarla sonuç alamayan bireylerde
bile uygulanabilecek, vücuttaki kritik
bölgelerdeki ödemleri iyileştirmek
için özel olarak tasarlanmış, yoğun bir
etkiye sahip yenil ikçi bir zayıflama
kremi. Denizden gelen, Polysiphonia
brodiei ve Phyllacantha fibrosa
yosunları bel, karın, bel, kalça ve
kollarda lokal yağ birikint ilerine özel
yoğun bir zayıflama et kisine sahiptir.